PROGRAMY

Nawigacja

Grupy

Słoneczka- 3-4 l

KWIECIEŃ

      

 

 

SŁONECZKA

 

 

 • Poznamy tradycje związane z nadchodzącymi świętami.

 • Przypomnimy sobie zasady zdrowego trybu życia, w tym również zasady odżywiania.

 • Poznamy pracę lekarza i pielęgniarki.

 • Utrwalimy sobie obowiązujące zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas zabaw w sali, na podwórku oraz na spacerach.

 • Porozmawiamy o sposobie zażywania lekarstw – czyli o tym, że należy przyjmować je tylko na zlecenie lekarza, w ściśle określony sposób i pod kontrolą osób dorosłych.

 • Dowiemy się, które zwierzęta można hodować, które mogą zostać przyjacielem człowieka, a które powinny żyć na wolności.

 • Nauczymy się zasad ochrony najbliższego środowiska, tego w którym żyjemy.

 • Postaramy się rysować proste wzory i szlaczki.

 • Stosować będziemy liczebniki główne i porządkowe w naturalnych sytuacjach dnia codziennego.

 • Podczas zabaw z językiem angielskim będziemy podejmować próby liczenia od 1-5 oraz osłuchamy się z wybranymi nazwami żywności.

 

 

,,SŁONECZKA”

W MIESIĄCU LUTYM

 

 • Utrwalimy sobie zasady bezpiecznej zimowej zabawy oraz

bezpiecznego poruszania się po śliskich nawierzchniach.

 

 • Będziemy bawić się przedszkolnym teatrzyku- postaramy się stworzyć

własne przedstawienia.

 

 • Nauczymy się dzielić proste zdania na wyrazy oraz spróbujemy policzyć

wyrazy w zdaniu.

 

 • Zabawimy się we wskazywanie obrazków kojarzących się z danym

dźwiękiem.

 

 • Ustalać będziemy równoliczność dwóch zbiorów, układając po dwa

elementy (po jednym z każdego zbioru).

 

 • Będziemy organizować różne zabawy badawcze.

 

 • Obserwować będziemy padający śnieg oraz zmiany wyglądu otoczenia

po opadach śniegu.

 

 • Uczestniczyć będziemy w zabawach prowadzonych w języku

angielskim.

 

 

 

      

W STYCZNIU:

 

 • Będziemy obserwować zachowanie ptaków i zwierząt podczas

        zimy oraz postaramy się pomóc im ją przetrwać.

 • Zorganizujemy przedstawienie dla babci i dziadka.

 • Przygotujemy naszą salę oraz przedszkole do balu karnawałowego.

 • W dalszym ciągu będziemy uczyć się posługiwania liczebnikami głównymi stosownie do swoich możliwości.

 • Próbować będziemy ustalać wynik dodawania odejmowania dokładając i odkładając elementy .

 • Będziemy uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela i podczas naszych zabaw oraz postaramy się prawidłowo budować zdania, aby były zrozumiałe dla innych.

            

 

W MIESIĄCU GRUDNIU:

 

 • Będziemy obserwować zjawiska związane z nachodzącą zimą.

 • Nauczymy się samodzielnie dostosowywać odzież do warunków atmosferycznych.

 • Przypomnimy sobie zwyczaje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia.

 • Doskonalić będziemy umiejętność liczenia.

 • Będziemy próbować ustalać wynik dodawania i odejmowania dokładając i odkładając elementy w dostępnym dla siebie zakresie.

 • Nazwiemy urządzenia elektryczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, określimy ich przeznaczenie.

 • Dowiemy się, dlaczego nie należy korzystać z urządzeń elektrycznych bez wiedzy dorosłych oraz jaką siłę ma prąd i jakie potrafi płynąć z jego strony zagrożenie.

 

 • Podejmować będziemy próby śpiewania piosenek w języku angielskim w grupie i ze wsparciem nauczyciela.

 

 

 

 

W LISTOPADZIE:

 

 • Będziemy obserwować jesienną pogodę, nazywać zaobserwowane zjawiska atmosferyczne i zaznaczać je odpowiednimi symbolami na naszej tablicy.

 

 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będziemy poznawać najbliższe okolice przedszkola.

 

 • Podczas spacerów będziemy uczyć się w jaki sposób należy dbać o własne bezpieczeństwo.

 

 • Nauczymy się grać na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych : bębenek, tamburyno.

 

 • Doskonalić będziemy umiejętność liczenia.

 

 • Nauczymy się rozpoznawać figury geometryczne oraz posługiwać się nazwą: koło.

 

 

W PAŹDZIERNIKU:

 • Przez cały czas pobytu w przedszkolu będziemy uczyć

się przestrzegania zasad dotyczących bezpiecznej zabawy

oraz zasad bezpiecznego poruszania się na spacerach.

 • Obserwować będziemy zmiany zachodzące w świecie roślin i

zwierząt związane z jesienią.

 • Podczas spacerów będziemy nazywać pojawiające się kolory

jesieni.

 • Będziemy dostosowywać odzież do zmieniających się

warunków atmosferycznych.

 • Nauczymy się poprawnie liczyć wszystkie przedmioty

niezależnie od ich układu.

 • Będziemy uczyć się , jakie produkty należy jeść ,a których

unikać, aby być zdrowym.

 

 

WRZESIEŃ

 

 • Poznamy inne dzieci z grupy oraz zasady zgodnej zabawy.

 • Poznamy naszą salę i najbliższe pomieszczenia w przedszkolu.

 • Poznamy zasady bezpiecznego zachowania się w sali i w ogrodzie.

 • Nauczymy się rozpoznawać owoce.

 • Będziemy obserwować przyrodę i spróbujemy nazywać zjawiska atmosferyczne.

 • Rozpoczniemy także nasze zabawy w języku angielskim.

 

SYSTEM MOTYWACJI STOSOWANY W GRUPIE 3,4-LATKÓW ,,SŁONECZKA”

Opracowanie przedszkolnego systemu motywacyjnego ma na celu stworzenie szczególnych warunków , wspomagających dzieci i nauczyciela w pokonywaniu trudności wychowawczych. Opracowany system opiera się o działania o charakterze wzmacniającym pozytywne zachowania gdyż są one podstawą w odnoszeniu sukcesów wychowawczych.

Cel: wspomaganie dzieci i nauczyciela w pokonywaniu trudności wychowawczych

Cel szczegółowy

nauka przestrzegania zasad

wzmacnianie właściwego zachowania

poprawa samooceny dziecka

wpajanie nawyku kontrolowania swojego zachowania

rejestrowanie sukcesów i informowanie o nich rodziców

 

           Formy karania

 

           FORMY NAGRADZANIA:

           NAGRADZAMY ZA:

 

 • tłumaczenie i wyjaśnianie

 • odmawianie przyjemności

 • wyrażanie swego smutku i zawodu

 • Okazywanie niezadowolenia – gest, mimika

 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu

 • Czasowe odsunięcie od zabawy

 • Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku

 • Pochwała wobec grupy.

 • Pochwała przed rodzicami.

 • Eksponowanie mocnych stron dziecka

 • Kolekcjonowanie „ serduszek”

 • Stosowanie ustalonych zasad i umów

 • Wysiłek włożony w wykonaną pracę

 

W GRUPIE RALIZOWANE BĘDĄ :

- Program ,,Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej, Jolanty Kopała

- Program Wychowawczy Przedszkola nr 22 z oddziałami integracyjnymi w Żorach

,,Jestem częścią świata - szukam swojego miejsca w nim i chcę być go wart”.

- Program profilaktyczny ,,Bezpieczne dziecko”

- Program ,,Bądź dobrym kolegą”

- projekt pt. ,,Jestem wśród innych”

- projekt pt. ,,Ogród przedszkolny w czterech porach roku”

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach
  Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, os. W. Korfantego, 44-240 Żory
 • 32-4343237

Galeria zdjęć