NAWIGACJA

O przedszkolu Historia przedszkola

O przedszkolu

PRZEDSZKOLE NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA BRZECHWY

W ŻORACH

 

Link do reportażu TVP - Kstowice z dnia 06.02.2014r. o godz: 18:30 - Wiadomosci

 http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/wideo/6-lutego-2014-1830/13918263

 

 

Dyrektor

mgr Aldona Brawańska

Z – ca Dyrektora

mgr Marlena Hankus

tel. 032 – 4343237

przedszkole22zory@wp.pl

www.przedszkole22zory.edupage.org

 

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do godz.16.30.

W przedszkolu jest osiem oddziałów integracyjnych:

 • 3- latki ,,Jeżyki"
 • 4-5 latki ,,Krasnoludki"
 • 4-5-6 latki ,,Smerfy"
 • 4-5 latki ,,Świetliki"
 • 5 latki "Promyczki"
 • 5-6 latki ,,Kotki"
 • 6 latki ,,Motylki" - Szkoła
 • 6 latki ,,Tygryski" - Szkoła

 

JESTEŚMY PLACÓWKĄ PRZYJAZNĄ DZIECIOM I ICH RODZICOM

 

Jako jedyne przedszkole integracyjne w Żorach zapewniamy:

 • grupy integracyjne o małej liczebności dzieci
 • dodatkową pomoc nauczyciela wspomagającego
 • pyszne i zdrowe posiłki dostosowane do diety dziecka

W naszym przedszkolu dzieci już od najmłodszych lat uczą się:

 • empatii
 • tolerancji
 • współpracy
 • wyrównują swoje szanse na lepszy start

Indywidualne podejście rozwija talenty i umiejętności na miarę możliwości każdego dziecka. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu odpowiednich metod oraz ciekawych pomocy dydaktycznych.

Podążamy za rozwojem technicznym wyposażając nasze sale w komputery i tablice interaktywne

 

JESTEŚMY DLA WAS:

 

 • Pamiętamy o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci
 • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej
 • Zapewniamy bezpieczną, przyjazną i miłą atmosferę
 • Jesteśmy otwarci na nowości, wciąż się rozwijamy
 • Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną
 • Dostosowujemy metody do możliwości dzieci
 • Rozwijamy dziecięce talenty
 • Bierzemy udział w konkursach i olimpiadach
 • Jeździmy na wycieczki, Chodzimy do teatru i kina
 • Uczymy przez zmysły i zabawę

 

ZAPEWNIAMY FACHOWĄ
POMOC SPECJALISTÓW:

 

 • Nauczycieli z kwalifikacjami i doświadczeniem pedagogicznym
 • Psychologa
 • Logopedy
 • Rehabilitanta
 • Terapeuty SI
 • Oligofrenopedagoga w grupach integracyjnych, który wspomaga proces terapeutyczny dziecka z orzeczeniem
 • Surdopedagoga – terapeuty dla dzieci z wadami słuchu
 • Tyflopedagoga – terapeuty dla dzieci z wadami wzroku

 

PROWADZIMY BEZPŁATNE ZAJĘCIA:

 • Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
 • Gimnastykę Korekcyjną
 • Terapię SI
 • Język Angielski
 • Rytmikę dla dzieci
 • Dogoterapię
 • Religię
 • Zajęcia Zumby

 

Posiadamy bogato  wyposażone gabinety: psychologiczny, logopedyczny oraz sale: Doświadczania Świata – Snoezelen Integracji Sensorycznej

 

PRACUJEMY METODAMI:

 • Metoda Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Metoga Jagody Cieszyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Batti Straus
 • Metody Aktywizujące
 • Integracji Sensorycznej
 • Snoezelen
 • Knill
 • Weroniki Sherborne
 • Choreoterapia
 •  

 

 

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach grupy,
wspierane przez nauczyciela wspomagającego. 
W grupie są dzieci o różnym poziomie i rodzaju niepełnosprawności.
Jest ich 3-5 w każdej grupie. 
Uczestniczą w specjalistycznej terapii.
Nauczyciele znają każde dziecko, ich aktualną sytuację rodzinną,
zainteresowania, zdolności, co sprzyja indywidualizacji procesu 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego. 

Tylko najmłodsze dzieci leżakują systematycznie,
starsze mają możliwość odpoczynku, gdy są zmęczone.

W przedszkolu są trzy posiłki: 
śniadanie, obiad i podwieczorek.


Zachęcamy dzieci do jedzenia, uczymy je samodzielności,
ale pamiętamy, że każde dziecko ma prawo
czegoś nie lubić lub akurat nie mieć apetytu. 

Poza wychowawcami, w przedszkolu pracują: psycholog,
surdopedagog, logopeda, rehabilitant, którzy prowadzą zajęcia
indywidualne i grupowe z dziećmi.

 

Wychowankami naszego przedszkola są dzieci w wieku od 3 do 10 lat w tym:
 • dzieci zdrowe
 • dzieci niedosłyszące
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • dzieci upośledzone umysłowo
 • dzieci z problemami emocjonalnymi
 • dzieci niepełnosprawne ruchowo
 • dzieci o opóźnionym rozwoju psychoruchowym

 
Organizujemy różne formy współpracy z rodzicami:
 • Zajęcia otwarte
 • Warsztaty
 • Spotkania
 • Uroczystości przedszkolne
 • Imprezy okolicznościowe
 • Festyny rodzinne
 • Rozmowy indywidualne
 • Konkursy
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad rodziną


 

Organizujemy atrakcyjne zajęcia wychowawczo - dydaktyczne:
 • Zajęcia z języka angielskiego,
 • Gimnastyka korekcyjna,
 • Rytmika,
 • Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata,
 • Arteterapia,
 • Warsztaty plastyczne,
 • Zajęcia z komputerem,
 • Bezpłatną terapię logopedyczną,
 • Bezpłatną rehabilitację ruchową,
 • Bezpłatne porady psychologa,

 

 

 

 

RAMOWY ROZŁAD DNIA

6.30 :7.30    - Schodzenie się dzieci w wyznaczonej sali przedszkola. Zabawy  w małych

                       zespołach.

7.30 : 12.30   REALIZACJA  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ

 

7.30 : 8.00   -  Rozchodzenie się dzieci do sal grupowych . Zabawy dowolne

                        zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy dydaktyczne, praca

                        indywidualna.

8.00 :  8.30  - Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

                     - Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

 

8.30 : 9.00    - Śniadanie - zabiegi higieniczne po śniadaniu.

                      - Przygotowanie sali do zajęć.

9.00 : 10.00 -  Różnego typu sytuacje edukacyjne  zajęcia dydaktyczne realizowane pod

 9.00 - 9.45      kierunkiem nauczyciela według wybranego programu wychowania

Gr. młodsze     przedszkolnego. / 3-4latki ok. 15 min. , 5-6latki 2 zajęcia po ok. 30 min.-

                         

10.00:11.30  - Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w

9.45: 11.30    ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

Gr. młodsze      Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci działań z własnej inicjatywy

 

11.30 :12.30 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do

                         obiadu.

                       - Obiad

                         - Zabiegi; higieniczne po obiedzie.

12.30 : 14.00 -  Odpoczynek – grupy młodsze

12.30 : 13.00 -  Relaksacja.- gr starsze

13.00 :13.30 - Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela, realizacja

                        programów własnych ( poza podstawą programową), zajęcia

                       dodatkowe np. język angielski, gimnastyka korekcyjna, praca indywidualna .

13.00: 13.30 -  Pobyt na świeżym powietrzu :zabawy w ogrodzie ,spacery, wycieczki, itp.

14.00 :14.30 - Zabiegi higieniczne.

- Podwieczorek

14.30 : 15.30 - Zabawy w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy tematyczne,  konstrukcyjne.

- Praca indywidualna

15.30 : 16.30 - Rozchodzenie się dzieci – swobodna aktywność dziecka.

 

 

Proporcje czasowe przeznaczone na różnego rodzaju aktywności dzieci –

/czas pobytu dziecka w przedszkolu 8 godzin/

1/5 czasu - swobodna zabawa - ok. 1,5 godz.

1/5 czasu -( ¼ dzieci młodsze) pobyt na powietrzu - ok. 1,5 godz.

1/5 czasu- (najwięcej) zajęcia dydaktyczne - ok. 1,5 godz. w ciągu dnia gr. starsze

                 ( 1 godz. przed południem, ok. 0,5 po południu)

2/5 czasu - do dyspozycji nauczyciela - czynności samoobsługowe, opiekuńcze ,itd.-

                    ok. 3 godz.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach
  Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, os. W. Korfantego, 44-240 Żory
 • 32-4343237

Galeria zdjęć