NAWIGACJA

 • FESTYN RODZINNY 2019

  FESTYN RODZINNY 2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii FESTYN RODZINNY 2019.

 •  ,, Bohaterowie moich bajek”

    ,, Bohaterowie moich bajek”

                            

   

   

                     

   

  Międzynarodowy konkurs plastyczny

   

   

   

   

                                                            PROTOKÓŁ
                                                     z przebiegu
                              Międzynarodowego  Konkursu Plastycznego
                                    dla dzieci w wieku przedszkolnym
                    ,, Bohaterowie moich bajek

   

   

  W Przedszkolu Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt:                               

                ,, Bohaterowie moich bajek

  Celem konkursu było rozwijanie kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną.

  Na konkurs nadesłano 186 prac plastycznych . Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim, którzy  uczestniczyli w naszym konkursie.

  Posiedzenie Komisji konkurs owej odbyło się w dniu 24.05.20019r. Oceny prac plastycznych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

  Członkowie:

  • p. Klaudia Pawelec – Gliklich –przewodnicząca komisji , nauczyciel plastyki SP nr.16
  • p. Alicja Buszka – nauczyciel P-22
  • p. Marlena Hankus – wicedyrektor P-22
  • p. Barbara Goraus – nauczyciel P-22

   

   

  Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

  • poprawność merytoryczną
  • technikę wykonanej pracy
  • pomysłowość
  • samodzielność 

  Komisja postanowiła nagrodzić oraz wyróżnić następujące prace:

   

  I MIEJSCE:

   

  Lena Ślusarska   LAT 4

   

  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. W. Polskiego

   

    Borek Stary                                                                                                                       

  Nauczyciel : Joanna Krztoń

   

   

  II MIEJSCE:

  Karolina Makuch LAT 5

  Samorządowe Przedszkole

       Przecław

  Nauczyciel: Marta Kasperowicz

   

     III MIEJSCE:

   Mikołaj Krakiewcz LAT 5

  Przedszkole Miejskie nr.2

        Chełm

  Nauczyciel: Marzanna Piech

   

  Wyróżnienia:

  Blanka Sewerryn  LAT 6

  Przedszkole nr.1 ,,Bajka”

           Myszków

  Nauczyciel:  Magdalena Masłoń

   

  Anna Szczukowska LAT 5

   Przedszkole nr.1

       Tuchola

  Nauczyciel: Katarzyna Piotrowska

                      Natalia Zadrożna

   

  Michalina Drynda LAT 4

   Przedszkole miejskie nr 4 ,,STEBLUŚ”

        Lubliniec

  Nauczyciel: Joanna Mazur- Broncel

   

  Adrianna Jamka LAT 4

   Przedszkole  Samorządowe

            Kożmice Wielkie

  Nauczyciel: Małgorzata Tracz

   

  Hanna Ciechanowicz LAT 4

    Przedszkole  Publiczne

        Gryfów Ślaski

  Nauczyciel: Katarzyna Woś

                      Marzena Rzeszut

   

  Laura Chyłek  LAT 6

  Szkoła Podstawowa im. W.Polskiego

         Borek Stary

  Nauczyciel: Elżbieta Koniewicz

   

  Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym dzieciom oraz ich opiekunom artystycznym.

  Nagrody i dyplomy dla wyróżnionych dzieci zostaną przesłane pocztą.

  Pozdrawiam!!!!

  alicjabuszka@gmail.com

 • GRUPA I

  GRUPA I

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii GRUPA I.

 • GRUPA VI

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii GRUPA VI.

  W ubiegłym tygodniu grupa Smerfów wybrała się na wycieczkę gdzie poznała jeden dzień z życia śląskiej rodziny w dawnych czasach. Poznali wyposażenie potrzebnege gospodyni na wsi do codziennych prac. Pomoc dzieci w pracach domowych. Doświadczenie wysiłku fizycznego w wykonywaniu niektórych czynność za pomocą własnych rąk :)

 • ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY!!!

   

  Zapisy na dyżur wakacyjny /lipiec, sierpień/

  od dnia 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

  w placówkach dyżurujących.

  Liczba miejsc ograniczona.

   

  PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻURY NA TERENIE MIASTA ŻORY

  W OKRESIE LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 ROKU

   

  LIPIEC

  1.

  Przedszkole nr  4, ul. Słoneczna 2, nr tel. 32/ 43 42 302

  2.

  Przedszkole nr  5, os. 700-lecia Żor 18, nr tel. 32 43 42 363

  3.

  Przedszkole nr 13 im. H. Ch. Andersena, os. Ks. Władysława, nr tel. 32 43 42 635

  4.

  Przedszkole nr 16 im. Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego, nr tel. 32 43 53 109

  5.

  Przedszkole nr 17 w Zespole Szkół nr 5, ul. Wodzisławska 201, nr tel. 32 43 58 735

   

  SIERPIEŃ

  1.

  Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Pszczyńska 81, nr tel. 32 43 42 457

  2.

  Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr  9, ul. Rybnicka 226, nr tel. 32 43 43 773

  3.

  Przedszkole nr 12 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Strażacka 6, nr tel. 32/ 43 53 677

  4.

  Przedszkole nr 19 im. Juliana Tuwima, os. Powstańców Śląskich 24 a, nr tel. 32/ 43 42 400

  5.

  Przedszkole nr 22 im. Jana Brzechwy, os. Korfantego, nr tel. 32 43 43 237

  6.

  Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemienieckiej, os. Pawlikowskiego 41, nr tel. 32 43 43 990

   

  Przedszkola nie pełniące dyżuru ze względu na remonty prowadzone w okresie wakacyjnym:

  1. Przedszkole nr 7, ul. Szkolna, Osiny
  2. Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Wysoka 13 
  3.  

  Każdy Rodzic/Opiekun indywidualnie dokonuje zapisu swojego dziecka na dyżur w kancelarii przedszkola, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

   

  Zapisu dziecka na dyżur w Przedszkolu Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy można dokonać w sekretariacie przedszkola w godzinach od 700 do 1500.

 •  

  DRODZY RODZICE!!!

   

   

  W związku z ogłoszoną przez ZNP akcją protestacyjną informuję, że na stronie internetowej  przedszkola zostały zamieszczone komunikaty:
  -informacja dyrektora o akcji protestacyjnej,

  -informacja MEN dla rodziców,
  -oświadczenie Związku Miast Polskich.

  Jako dyrektor podjęłam działania wynikające z  zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego oraz funkcjonującego prawa.


  Oświadczam, że dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie, na bieżąco informować rodziców,  organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór o możliwości zorganizowania opieki i wykonywania innych zadań.

   


  Jako dyrektor przedszkola  mam równocześnie obowiązek zapewnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym stanowią odrębne przepisy.


  W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej przedszkola.

   

  Z poważaniem

  Aldona Brawańska- dyrektor

   


   

   

   

   

   

 • Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

  Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

  Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

  W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

  Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

  Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

  Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

  Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1.            Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

  2.            Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

  3.            § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

  4.            Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

  5.            Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

  6.            Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 •  

  Oświadczenie Związku Miast Polskich

   

   

   

  W Oświadczeniu Związku Miast Polskich (w załączeniu), prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieodpowiedzialnej postawy przed­stawicielki Rządu podczas negocjacji płacowych z nauczycielskimi związkami zawodowymi w Centrum Dialogu Społecznego.

  „Pani Wicepremier Beata Szydło przerzuca na samorządy terytorialne pełną odpowiedzialność za sfinan­sowanie podwyżek płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, informując związkowców, że nie ma potrzeby zmian w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

  Oświadczamy, że podwyżki w wysokości, o której informują uczestnicy rozmów, nie mają żadnego pokrycia w zaplanowanej na rok bieżący w budżecie państwa kwocie subwencji. Bez adekwatnych zmian w budżecie proponowane przez rząd zmiany w zasadach wynagradzania nauczycieli będą musiały w całości być sfinansowane przez gminy, powiaty i województwa, stanowiąc nowe, ogromne obciążenie budżetów gmin, powiatów i województw!

  Działanie to jest złamaniem konstytucyjnie gwarantowanej adekwatności dochodów samorządu terytorialnego do zakresu realizowanych przez JST zadań publicznych. Samorządy gmin i powiatów od dwóch lat ponoszą poważne konsekwencje zmian w systemie oświaty, wprowadzanych przez resort edukacji. Środki, które otrzymujemy z budżetu państwa na to zadanie, są niewystarczające, a koszty stale rosną, więc samorządy, w imię odpowiedzialności za edukację dzieci i mło­dzieży, coraz więcej dopłacają do zadań oświatowych. Luka finansowa pomiędzy wydatkami samorządów na edukację a otrzymywanymi od Rządu środkami z subwencji oświatowej wzrosła w latach 2017–2018 aż o 12,5% (6 mld zł), osiągając kwotę 23,5 mld zł. Jednocześnie w tym okresie wyraźnie obniżyła się relacja kwoty rządowej subwencji oświatowej w stosunku do wielkości budżetu państwa i produktu krajowego brutto.

  Konsekwencją tych działań będzie całkowite pozbawienie większości samorządów możliwości finansowania rozwoju Polski. Zostaniemy zmuszeni do wstrzymania wielu inwestycji. Bez środków na pokrycie wkładu własnego utracimy zdolność realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej."

  Dlatego Prezes ZMP wnioskuje o pilne spotkanie z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim, Panią Minister Teresą Czerwińską i Panem Ministrem Jerzym Kwiecińskim, którego przedmiotem będą dalsze możliwości finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego w świetle skutków proponowanych zmian w systemie oświaty.

 • GRUPA VII
  03.04.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii GRUPA VII.

 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • GRUPA I
  02.04.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii GRUPA I.

 • KWIECIEŃ MIESIĄCEM AUTYZMU !!!

  KWIECIEŃ MIESIĄCEM AUTYZMU !!!

  Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach.

   

  Działania ogólne w przedszkolu:

  - Miejski Dzień Diagnoz  - spotkanie ze specjalistami, badania, konsultacje-  dnia 02.04.2019r. 9.00-13.00

  Osoba odpowiedzialna Anna Grzywacz  604622135-  zapisy telefoniczne

   

  - Przedszkolny Niebieski Pochód – 2.04.2019r. – godzina 9.30 – przemarsz alejami osiedla Korfantego.

   

  Działania w grupach :

  - „Czym jest autyzm?” – artykuł w gazetce przedszkolnej.

  - Przedszkolny konkurs plastyczny – „Autyzm wśród nas”.

  - Kino – film o tematyce autyzmu – grupy starsze.

  - Projekt – „Inni a jednak tacy sami” – na podstawie „Wielkie sprawy w małych głowach – uświadomienie dzieciom, że inność nie stanowi przeszkody w relacjach.

  - Zajęcia z alternatywnych metod komunikacji – język migowy – warsztaty.

  - Spotkania warsztatowe w szkole specjalnej.

  - Zabawy sensoryczno – terapeutyczne.

   

   

   

 • ZAPRASZAMY
  NA

  DNI OTWARTE DIAGNOZY

  Do Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach,
  które odbędą się w dniach:

   

  26.03.2019 (wtorek)

  oraz w ramach MIESIĄCA AUTYZMU 2.04.2019 (wtorek)

   

  w godzinach od 9:00-13:00

  Rejestracja uczestników:
  na spotkanie ze specjalistami
  (psychologiem, logopedą, rehabilitantem)

  prosimy umawiać się telefonicznie
  tel. 604622135

 • Lekcja Żywej przyrody

  W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna lekcja Żywej Przyrody. Tematem przewodnim były Króliki :) Poznaliśmy również odgłosy ptaków przylatujących na wiosnę, kaczuszkę, żabkę oraz inne zwierzątka. 

 • GRUPA VI
  28.03.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii GRUPA VI.

 • NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie  w formie elektronicznej w dniach od 1 marca (od godz. 8:00) do 15 marca 2019 r. ( do godz.15:00).
  Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony www.zory.przedszkola.vnabor.pl
  Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych: 01.04.2019 r. godz. 8:00

  Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola:

  02.04.2019 r. godz. 8:00 do  08.04.2019 r. godz.15:00

  poprzez wypełnienie stosownej deklaracji podpisanej przez obydwoje rodziców/prawnych opiekunów  i złożenie  w przedszkolu.

  Publikacja listy kandydatów przyjętych:   10.04.2019 r. godz. 8:00

  WAŻNE !
  Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.

  Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola na rok szk. 2019/2020 mają dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszej placówce!

  KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

  Uzupełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub też rezygnacji z miejsca w przedszkolu, podpisaną przez obydwojga rodziców składamy w kancelarii przedszkola w dniach

  od 14 lutego do 21 lutego 2019 r.

  WAŻNE!

  Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu – DEKLARACJA
  są podstawą do zawarcia umowy.
  Strona internetowa dla rodziców (aktywna od 1 marca 2019 r.)

  www.zory.przedszkola.vnabor.pl

   

   

 • GRUPA II
  13.03.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii GRUPA II.

 • GRUPA VI
  11.03.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii GRUPA VI.

 • ZAPRASZAMY!!!

  ZAPRASZAMY!!!

  Znalezione obrazy dla zapytania p22żory

  Dni otwarte w Przedszkolu Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach

  Znalezione obrazy dla zapytania dni otwarte przedszkole

   

  Serdecznie zapraszamy dzieci

  nieuczęszczające do przedszkola do współnych zabaw a rodziców do zapoznania się z ofertą przedszkola.

  Sobota 02.03.2019

  godz. 9.00-12.00

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach
  Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, os. W. Korfantego, 44-240 Żory
 • 32-4343237

Galeria zdjęć