NAWIGACJA

Historia

Historia Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach

                                                                                                        

 

 

HISTORIA

PRZEDSZKOLA NR 22 Z ODDZIŁAMI

INTEGRACYJNYMI

 

I INTEGRACYJNYMI 

IM JANA BRZECHWY W ŻORACH

 

 

 

 

1.XII. 1980 r. Oddano do  użytku nowy budynek przedszkola w, którym początkowo były 3 oddziały.

 

11.11. 1980 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z Katowicach zostało otwarte Przedszkole nr 22 na Osiedlu Wincentego Pstrowskiego z Żorach. (Obecnie os. Wojciecha Korfantego)

 

Pierwszym Dyrektorem przedszkola była Pani Halina Ciucias          od 11.11.1980 – do 31.08.1987r.

 

Do podstawowych zadań przedszkola należy wszechstronny rozwój dzieci i przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.

 

1.09.1981r.  został otwarty pierwszy oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych, który istniał do 31 sierpnia 1997r. W grudniu 1993r. zakupiono pierwszy sprzęt do rehabilitacji pod nazwą „AKTIW” i po raz pierwszy w Żorach zaczęto prowadzić gimnastykę korekcyjną.

 

1.09.1987r.– Dyrektorem Przedszkola została pani Irena Fijałkowska.

 

Rok 1997tworzy nowe dzieje w historii przedszkola. Z woli rodziców i kilku chętnych nauczycielek powstała integracja w naszym przedszkolu. Integracja w przedszkolu rozpoczęła się innowacją pedagogiczną autorstwa p. Ireny Fijałkowskiej ówczesnego dyrektora przedszkola

 

1.09.1997r.powstały dwa pierwsze oddziały integracyjne

 

 W czerwcu 2000r.  personel pedagogiczny stworzył koncepcję pracy  przedszkola . Nad koncepcją pracy przedszkola pracował wspólnie cały zespół ( dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele i specjaliści ) pod opieką dwóch trenerów. Efektem pracy jest dokument „Koncepcja Pracy przedszkola Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, który jest punktem odniesienia dla merytorycznych i organizacyjnych działań placówki.

 

 Rok 2003– Rzecznik Praw Dziecka i CMPPP w Warszawie nadało Przedszkolu Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach tytuł LIDERA INTEGRACJI.

 

W roku 2003  Odbyło się I Forum Placówek Integracyjnych Delegatury Rybnik  Zorganizowano również na potrzeby terapii dzieci niepełnosprawnych „ Salę doświadczania Świata – „SNOEZELLEN”.

 

W roku 2004 Przedszkole brało udział w projekcie „Walizeczka obywatela Europy” w ramach SOCRATES COMENIUS.

 

1.09.2007r.– Dyrektorem Przedszkola została pani Danuta Juroszek.

 

1.09.2007r.Powołano Zespół Wczesnego wspomagania Rozwoju. Przygotowano gabinet do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce. W przedszkolu prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla ok. 24 dzieci.   

  

Rok 2008/2009   W przedszkolu powstał nowy plac zabaw dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym wyposażony w nowoczesne urządzenia do zabaw.                                                                                         – Przedszkole wzięło udział w projekcie finansowanym przez EFS „ Mały człowiek – wielkie marzenia”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe : Zajęcia terapii SI, Taniec nowoczesny, Zespół instrumentalny.  

 

Rok 2009/2010    Przedszkole wzięło udział w projekcie finansowanym przez EFS „Żorskie Euroludki”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe : Zajęcia terapii SI, Taniec nowoczesny, Zespół instrumentalny, Joga z arteterapią.   

 

Rok 2012

W maju 2012 roku społeczność przedszkola wybrała na patrona przedszkola Jana Brzechwę. 12 maja 2012 roku przedszkole otrzymało imię Jana Brzechwy. Od tej chwili co roku obchodzimy "Święto Patrona".

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach
    Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, os. W. Korfantego, 44-240 Żory
  • 32-4343237

Galeria zdjęć