NAWIGACJA

Oferta przedszkola

Wartości wychowania przedszkolnego

w naszym przedszkolu

Okres przedszkolny to dla dziecka fascynująca podróż, pełna wielkich odkryć, fantastycznych wrażeń, a także nowych doświadczeń. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego ma na celu pokazanie jak ważna jest edukacja przedszkolna w życiu każdego dziecka. Realizujemy następujące projekty : „ Bezpieczny przedszkolak”, „Zdrowe odżywianie”, „Ćwiczyć każdy może” „,Od nasionka do jedzonka”, ”W teatralnej krainie bajek i basni” kontynuacja autorskiego projektu „Cudowna moc bajki terapeutycznej” ,”Akademia Smokusia Pytaka-czyli jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci, pływa, lata”

Nasze przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego poprzez różnego rodzaju działania. Są to przede wszystkim zajęcia otwarte, spotkania adaptacyjnego ramach programu „ Wsparcie na starcie”, wspólne  integrujące imprezy i uroczystości przedszkolne, przedstawienia teatralne, prezentacje, występy,  akcje charytatywne, między innymi „Pomocnicy św. Mikołaja”, „Góra grosza”, „Bliżej pieska” , Zbieramy nakrętki”, Wielkanocny zajączek” oraz działania proekologiczne.

 

Przykładem promowania wartości wychowania przedszkolnego przez nasze przedszkole jest  również udział dzieci w konkursach, organizowanie wyjść edukacyjnych i wycieczek, współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Miejska Biblioteka Publiczna Komenda Policji, Straż Pożarna, Klub „Gaja” ,Hospicjum. Jana Pawła II Ochronka w Żorach, Ośrodek Regionalny, ZSnr8), a także pedagogizacja rodziców.

 

Oprócz powyższych sposobów promowania wartości wychowania przedszkolnego nasze przedszkole na bieżąco informuje rodziców o wydarzeniach, propozycjach oraz ofercie edukacyjnej. Dzieje się to za pośrednictwem systematycznie uaktualnianej strony internetowej przedszkola, blogów grupowych, tablicy informacyjnej, tablicy  „Osiągnięć wychowanków przedszkola” oraz kontaktów indywidualnych.

 

Nasza placówka bardzo ceni sobie te wszystkie formy promowania wartości wychowania przedszkolnego, ponieważ pozwalają one pokazać, że  przedszkole nie tylko uczy, kształci i wychowuje, ale też odkrywa i rozwija talenty dzieci.

Nasi wychowankowie brali udział ”między innymi w ogólnopolskim konkursie plastycznym” Świat w oczach najmłodszych-podróż marzeń,” Anioły Bożego Narodzenia”, wojewódzkim konkursie plastycznym „Las w jesiennej szacie” ( wyróżnienie), międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim „Święta ,święta”(wyróżnienie), w konkursach plastycznych „ Mam talent”, ”Jemy zdrowo kolorowo’’

 

Organizujemy całoroczną wystawę prac plastycznych ,dostosowaną do obowiązującej tematyki, a także zgodnie z Planem rocznym i Koncepcją pracy przedszkola wystawy pt. „Zdrowo się odżywiamy”, „Dbamy o zdrowie”, „Cztery żywioły”- praca inspirowana obserwowanymi zjawiskami przyrodniczymi i technicznymi. Promujemy zdolności plastyczne dzieci, organizując okresowo galerię prac zamieszczoną na wystawie w Urzędzie Miasta Żory.

W związku z obchodami Dni Patrona Jana Brzechwy organizujemy także „Kącik małego poety ”mający na celu zachęcenie dzieci do tworzenia poezji inspirowanej twórczością ukochanego bajkopisarza dzieci oraz innych poetów.

 

Nasze przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dzieci i dlatego już przygotowuje dla przyszłych przedszkolaków wiele atrakcji to jest spotkanie z Mikołajem, z językiem obcym, ze sztuką i  zabawą. Poprzez te wszystkie działania, rodzice obecnych i  przyszłych przedszkolaków, a także środowisko lokalne, mają okazję zobaczyć efekty pracy naszej placówki, która promując wartość wychowania przedszkolnego, promuje postawy przedszkolaków, ukształtowane w procesie wychowania przedszkolnego.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci oraz oczekiwaniom rodziców, co roku proponujemy w przedszkolu zajęcia dodatkowe:                                                                                                                                                    

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

Dla dzieci z wadami postawy oraz wszystkich dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Wszystkie dzieci z przedszkola zawsze na początku roku szkolnego, za zgodą rodziców, badane są przez przedszkolnego fizjoterapeutę panią mgr Aleksandrę Szklany. Zajęcia prowadzone są w małych grupach tworzonych w zależności od typu schorzenia. Zajęcia mają na celu: działać profilaktycznie, eliminować wady postawy, kształtować nawyk prawidłowej postawy, zapewnić wszechstronny rozwój fizyczny i wspaniałą zdrową zabawę.Zestawy ćwiczeń przygotowywane są i prowadzone przez fizjoterapeutę panią mgr Aleksandrę Szklany . Są dostosowane do wieku dzieci, do rodzaju występującej wady oraz realizowania celów korekcyjnych.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Nauka języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym, polega głównie na kontakcie z językiem w formie zabawowej, opartej na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. W toku prowadzonych zajęć dziecko przyswaja sobie brzmienie języka, uczy się rozumienia języka. Są to jedne z wielu ulubionych zajęć dzieci w przedszkolu. Celem zajęć jest: zapoznanie dzieci z językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. tematyka zajęć jest związana ze światem dziecka (zabawy, przyjaciele, dom) , każde zajęcia uatrakcyjniają gry, piosenki, zabawy ruchowe, historyjki, wierszyki.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z założeniami programu autorskiego nauczycielki prowadzącej zajęcia. Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci techniką informatyczną i wdrażanie do świadomego korzystania z niej. Wskazywanie użyteczności komputerów w nauce i zabawie Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną.

 

RELIGIA

 

Zajęcia w grupach dzieci 6 i 5- letnich po wcześniejszym wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów na uczestniczenie w nich dzieci. Sposób przekazywania wiadomości dostosowany jest do możliwości dzieci. Celem katechezy przedszkolnej jest zbliżenie dziecku fundamentalnej prawdy wiary katolickiej.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

We wrześniu każdego roku logopeda przeprowadza w przedszkolu badania logopedyczne wszystkich dzieci 5-cio i 6-cio letnich oraz 4-ro i 3- letnich za zgodą rodziców. Ich celem jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach badań informowani są rodzice dzieci. Z rodzicami, których dzieciom potrzebna jest pomoc, logopeda przeprowadza indywidualne rozmowy omawiając problemy dziecka. Dzieci są kwalifikowane na zajęcia za zgodą rodziców. Zajęcia - prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem - odbywają się raz w tygodniu w godzinach pracy przedszkola i trwają jednorazowo ok.30 min. Konieczna jest też systematyczna praca z dzieckiem w domu - wg wskazówek logopedy. Logopeda pracując indywidualnie z każdym dzieckiem dostosowuje metody oddziaływań na aparat mowy stosownie do potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzą: psycholog, logopeda, socjoterapeuta mgr Anna Grzywacz, nauczyciel, logopeda mgr Beata Niżnik-Guziuk, logopeda, neurologopeda mgr Barbara Matyja oraz nauczyciel, logopeda mgr Renata Łyszkiewicz.

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 

Psycholog odpowiedzialny za psychologiczną opiekę nad wszystkimi dziećmi, koordynuje pracę terapeutyczną m.in. poprzez spotkania zespołu terapeutycznego. W ciągu całego roku prowadzi poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz konsultacje z pedagogami specjalnymi, wychowawcami grup - nauczycielami przedszkolnymi. Odbywa się także indywidualna terapia psychologiczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

 

Opieka psychologiczna w przedszkolu polega na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci poprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych. Opieką psychologiczną otacza wychowanków przedszkola i ich rodziny, psycholog mgr Katarzyna Malikiewicz oraz psycholog, logopeda i socjoterapeuta mgr Anna Grzywacz.

 

ARTETERAPIA

 

Definicje arteterapii:

- Terapia z wykorzystaniem muzyki, tańca, poezji, dramatu - teatru, zabawy, fotografii a także hodowli roślin, kontaktu z lasem, morzem - Terapia przy udziale sztuk plastycznych i technik związanych z plastyką

- Arteterapia w wąskim znaczeniu obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim znaczeniu obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych. Arteterapia to twórczy trening, to terapia wykorzystująca proces tworzenia lub wynik procesu twórczego do wzbogacenia własnej osobowości. Jest to proces poznawania siebie, przygoda z procesem tworzenia oraz z twórczym myśleniem.

 

 

 

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W SALI DOŚWIADCZEŃ ŚWIATA

 

Jest to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami mowy, innymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami mają możliwość uczestniczyć w polisensorycznej terapii. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata wszystkimi zmysłami: wzrokiem, dotykiem, słuchem, węchem. W pomieszczeniu tym dziecko poddawane jest wpływowi różnorodnych bodźców dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i mechanicznych. Pracownia ta daje także możliwość nabycia nowych umiejętności: ćwiczenia równowagi oraz koncentracji uwagi, daje także możliwość relaksu, wyciszenia, aktywnego spędzenia wolnego czasu.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

W obszarze naszych zainteresowań leży dziecko i jego rodzina. Pracujemy z dziećmi od 2,5 r. życia. Prowadzimy:

- diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej

- diagnozę i terapię logopedyczną

- zajęcia z emisji głosu

- terapię afazji

- diagnozę i terapię psychologiczną dla dzieci

- terapię pedagogiczną

 

 

Naszą ambicją jest jak najwcześniejsze stymulowanie i wspomaganie rozwoju dziecka. Jesteśmy największym ośrodkiem w prowadzącym terapię integracji sensorycznej. Jako jedyni w mieście dysponujemy certyfikowanym sprzętem do terapii integracji sensorycznej sprowadzonym, Jesteśmy również najlepiej wyposażeni w sprzęt pomocniczy.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach
    Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, os. W. Korfantego, 44-240 Żory
  • 32-4343237

Galeria zdjęć