Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach

 

Nawigacja

O przedszkolu

O przedszkolu

Przedszkole czynne jest 
od godz. 6.30 do godz.16.30.


W przedszkolu jest dziewięć oddziałów, w tym sześć integracyjnych:

 • 3-latki ,,Krasnoludki"
 • 4-latki ,,Liski"
 • 4-latki ,,Biedroneczki"
 • 5 latki ,,Żabki"
 • 5-latki ,,Kaczuszki"
 • 4,5-latki ,,Żuczki" - grupa w Świetlicy ,,Smok"
 • 5-latki   ,,Kleksiki"- grupa w szkole
 • 6-latki ,,Smokusie" - Grupa w szkole

 

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach grupy,
wspierane przez nauczyciela wspomagającego. 
W grupie są dzieci o różnym poziomie i rodzaju niepełnosprawności.
Jest ich 3-5 w każdej grupie. 
Uczestniczą w specjalistycznej terapii.
Nauczyciele znają każde dziecko, ich aktualną sytuację rodzinną,
zainteresowania, zdolności, co sprzyja indywidualizacji procesu 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego. 

Tylko najmłodsze dzieci leżakują systematycznie,
starsze mają możliwość odpoczynku, gdy są zmęczone.

W przedszkolu są trzy posiłki: 
śniadanie, obiad i podwieczorek.


Zachęcamy dzieci do jedzenia, uczymy je samodzielności,
ale pamiętamy, że każde dziecko ma prawo
czegoś nie lubić lub akurat nie mieć apetytu. 

Poza wychowawcami, w przedszkolu pracują: psycholog,
surdopedagog, logopeda, rehabilitant, którzy prowadzą zajęcia
indywidualne i grupowe z dziećmi.

 

Wychowankami naszego przedszkola są dzieci w wieku od 3 do 10 lat w tym:
 • dzieci zdrowe
 • dzieci niedosłyszące
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • dzieci upośledzone umysłowo
 • dzieci z problemami emocjonalnymi
 • dzieci niepełnosprawne ruchowo
 • dzieci o opóźnionym rozwoju psychoruchowym

 
Organizujemy różne formy współpracy z rodzicami:
 • Zajęcia otwarte
 • Warsztaty
 • Spotkania
 • Uroczystości przedszkolne
 • Imprezy okolicznościowe
 • Festyny rodzinne
 • Rozmowy indywidualne
 • Konkursy
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad rodziną


 

Organizujemy atrakcyjne zajęcia wychowawczo - dydaktyczne; oraz zajęcia dodatkowe, takie jak:
 • lekcje języka angielskiego w atrakcyjnej cenie,
 • Bezpłatną gimnastykę korekcyjną,
 • Rytmikę,
 • Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata,
 • Arteterapia,
 • Warsztaty plastyczne,
 • Zajęcia z komputerem,
 • Bezpłatną terapię logopedyczną,
 • Bezpłatną rehabilitację ruchową,
 • Bezpłatne porady psychologa,